Vertrouwenswerk

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon biedt Helmar Niemeijer van Buro Zuiver ondersteuning aan betrokken op scholen, onderwijsbesturen en jeugdzorgorganisaties als het gaat om klachten op gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteitsissues.

Als extern vertrouwenspersoon is zij in te schakelen als het gaat om

  • het bieden van een vast aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die klachten hebben
  • de eerste opvang van leerlingen, ouders en collega’s met klachten of klokkeluidersmeldingen
  • het organiseren van preventieve activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag
  • het adviseren over (sociale) veiligheid aan bestuur en/of directie

Dit filmpje van Van Oss & Partners legt helder uit hoe vertrouwenswerk er uit ziet. Herken jij op jouw school, in jouw bestuur of organisatie dergelijke kwesties en wil jij vertrouwenswerk op professionele wijze vorm geven? Bel of mail gerust, Buro Zuiver denkt graag met je mee.